Lavrasit ilaçlama

Lavrasit İlaçlama

Tüm sivrisineklerin, içerisinde hayat döngülerini tamamlayacakları bir su kaynağına ihtiyacı vardır ancak tüm sivrisinekler aynı koşulları tercih etmezler. Bazı sivrisinek larvaları kirli veya tuzlu su ortamlarını, bazıları da tatlı suyu tercih ederler. Benzer şekilde, bazı sivrisinek türleri yumurtalarını küçük su oluşumlarına (örn. su birikintileri, toynak izleri veya küçük kaplar) bırakmayı tercih ederken diğerleri daha büyük su oluşumlarının sığ yerlerini tercih ederler. Herhangi bir bölgedeki üreme alanlarının türü ve sayısı orada bulunabilecek vektör türlerinin (ve ne bollukta bulunduklarının) iyi bir göstergesidir.
Üreme alanı tercihlerindeki çeşitlilik Anopheles (sıtma vektörlerini içeren takım) ve Aedes (dang humması ve sarı hummanın önemli vektörlerini içeren) gibi iki önemli vektör cinsinin hesaba katılması ile açıklanabilir:
Çoğu Anopheles türleri kirli olmayan suları tercih eder ve larvaları tatlı veya tuzlu su bataklıklarında, tropik bitki bataklıklarında, çeltik tarlalarında, otluk hendeklerde, nehir ve akıntı kenarlarında ve küçük, geçici yağmur havuzlarında bulunmuştur. Çoğu türleri bitki örtüsü bulunan ortamları tercih ederken, diğerleri hiç bitki örtüsü bulunmayan yerleri tercih ederler. Bazıları üremek için açık, aydınlık havuzları tercih ederken diğerleri ormanlardaki gölge alanları, ağaç deliklerini veya bazı bitkilerin yaprak altlarını tercih etmektedir.
Aedes cinsindeki önemli vektör türleri (Aedes aegypti ve Aedes albopictus), küçük hacimli suları tercih eden ve kullanılmış lastikler, atılmış tenekeler ve plastik kaplar, terk edilmiş araba parçaları, saksı altlıklarında biriken yağmur sularında veya ölü yapraklarda ve ağaç deliklerinde biriken sular ve kaya havuzları gibi doğal ortamlarda toplanan ve kaplarda üreyen türler olarak bilinmektedirler.

Hizmetlerimiz

Profesyonel Hizmetlerimiz

whatsapp